Люта Мар'яна Ярославівна

Наукові інтереси

вплив системи L-аргінін/NO на морфофункціональні та біохімічні особливості системи крові у нормі та за цукрового діабету 1-го типу.

Біографія

Дата народження: 21 жовтня 1981р. (м. Львів).

У 2003 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету імені Івана Франка. 2003-2008 р.р. – навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації– 2008. З 2009 працює молодшим науковим співробітником НДЛ-43

З 1 вересня 2012 року працює доцентом кафедри біохімії.

Викладає навчальні дисципліни: “Функціональна біохімія”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Метаболізм ксенобіотиків” для студентів денної і заочної форми навчання. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

Член наукового товариства клітинної біології.