Люта Мар'яна Ярославівна

Посада: доцент кафедри біохімії, інженер Міжкафедральної навчальної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – антидіабетична дія фотобіомодуляційної терапії за умов цукрового діабету.
Автор понад 60 наукових публікацій, включаючи 23 статті та 35 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 1 монографії, 2 патентів.

Публікації

Ференц І. В. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, № 3. – С. 40–47.
Ferents I. Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine / I. Ferents, І. Brodyak, M. Lyuta, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2013. – Vol. 47, Issue 4. – P. 252–260. (IF = 0,294)
Ferents I.V. Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model / V. Ferents, I.V. Brodyak, M.Ya.Lyuta, V.A. Burda, N.O. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2016. – V. 50, N. 4. – P. 241–250. (IF – 0,379)

Біографія

Дата народження: 21 жовтня 1981р. (м. Львів).

У 2003 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету імені Івана Франка. 2003-2008 р.р. – навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації– 2008. З 2009 працює молодшим науковим співробітником НДЛ-43

З 1 вересня 2012 року працює доцентом кафедри біохімії.

Викладає навчальні дисципліни: “Функціональна біохімія”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Метаболізм ксенобіотиків” для студентів денної і заочної форми навчання. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

Член наукового товариства клітинної біології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!