Загальнофакультетські новини

01.07.2022 | 13:12

29 червня 2022 р. відбулась екскурсія в "Державний природознавчий музей НАН України, Палац Дідушицьких", для дітей, переміщених до Львова з Київської, Луганської, Донецької, Харківської та ін. областей і школярів-львів’ян організована «Львівською обласною науково-педагогічною бібліотекою" на запрошення депутата Львівської обласної ради, завідувачки кафедри екології Звенислави Мамчур, у межах проєкту «Інноваційна бібліотека»

Читати »

Перездача іспиту з дисципліни “Молекулярна біологія” за формою “К” для студентів груп БЛБ-35 і БЛБ-36

27.06.2022 | 09:28

Перездача іспиту з дисципліни “Молекулярна біологія” за формою “К” для студентів груп БЛБ-35 і БЛБ-36 відбуватиметься
з 09.00 27 червня 2022 року до 15.00 30 червня 2022 року на платформі Moodle.

Читати »

Шановні студенти 1 курсу денної форми здобуття освіти!

22.06.2022 | 12:16

Шановні студенти 1 курсу денної форми здобуття освіти!
Навчальні практики розпочинаються  22 червня 2022 р. у дистанційному форматі (спеціальність 091-Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
Розподіл студентів на практичні групи і керівників груп дивіться в курсі “Анатомія і морфологія рослин” в системі Moodle.
Чекаємо Вас 22 червня 2022 року на практику!

Читати »

Виробнича практика БЛБМ-16 (кафедра біохімії)

21.06.2022 | 09:30

Організаційна зустріч, щодо проходження виробничої практики студентів кафедри біохімії групи БЛБ-34 відбудеться 22.06.2022 о 12.00 за посиланням
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arGvr7hULZLzlTB22sulfxcRE0kjcBdr9k1sTP9eF22w1%40thread.tacv2/1655792508158?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Читати »

Виробнича практика БЛБ-34 (кафедра біохімії)

21.06.2022 | 09:30

Організаційна зустріч, щодо проходження виробничої практики студентів кафедри біохімії групи БЛБ-34 відбудеться 22.06.2022 о 11.00 за посиланням
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3-BRlfDxGSiwWWvmKyHYJpo8j6z4iFmi4xitzK6VcZs1%40thread.tacv2/1655792183433?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Читати »