Фізіологія людини і тварин (101 – Екологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Король  Т. В.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132БЛЕ - 31сМерлавський В. М.

Опис курсу

Дисципліна “Фізіологія людини і тварин” читається упродовж 1 семестру, охоплює лекційні (32 год.) та лабораторні (32 год.) заняття і завершується іспитом.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб сформувати у студентів систему знань про механізми перебігу основних фізіологічних процесів таких як дихання, травлення, виділення, обмін речовин і енергії; ознайомити студентів із закономірностями функціонування нервової та м’язової тканин, закономірностями подразнення клітин, механізмами виникнення і поширення збудження. Розширити уявлення про функції різних відділів центральної нервової системи. Сформувати практичні навики і вміння фізіологічного експерименту, які набувають студенти у процесі виконання лабораторних робіт; вміття читати та інтерпретувати результати аналізів крові, зразків ЕКГ тощо.

 

Рекомендована література

  1. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с.
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
  3. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів розміщені на платформі Moodle.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус