Запрошуємо  на навчання до аспірантури за спеціальністю 101 Екологія на 2020 рік.

13.07.2020 | 13:28

Запрошуємо  на навчання до аспірантури за спеціальністю 101 Екологія на 2020 рік.

Кафедра екології пропонує наступну тематику і ймовірних керівників наукових тем:

  • ґрунтова екологія (проф. І.Я. Капрусь)
  • екологічні особливості модельних груп ґрунтової мезофауни (проф. І.Я. Капрусь)
  • фіторізноманіття високогір’я Українських Карпат” (проф. В. Г. Кияк)
  • метаболічні особливості біоти та їхня здатність до акумуляції металів (проф. Г.Л. Антоняк)
  • фіторізноманіття на прикордонних територіях (доц. З.І. Мамчур)
  • фіторізноманіття в урбоекосистемах України (доц. З.І.Мамчур)
  • фіторемедіація наземних екосистем (доц. Н.М. Джура)

правила прийому до аспірантури ( у тому числі перелік необхідних документів і терміни) розміщено на сторінці https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf