Антоняк Галина Леонідівна

Посада: професор кафедри екології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: halyna.antonyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

 1. Antonyak H., Lesiv M., Panas N., Yanyshyn S. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Western Ukraine) / H. Antonyak, M. Lesiv, N. Panas, S. Yanyshyn S. // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. – P. 11 – 18. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/3501
 2. Antonyak H., Polishchuk O., Lesiv M., Hoivanovych N., Panchuk I., Dosviadchynska M. Mycotoxins in food and feed: anti-mycotoxigenic effects of herbal preparations. State of Environment and Human Health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University „Educator”, 2019, p. 36-51.
 3. Dosviadchynska M., Antonyak H. Effect of acute intoxication with aflatoxin B1 on the antioxidant system in red blood cells and lung cells of white rats / M. Dosviadchynska, H. Antonyak // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 34, N 3. – P. 84 – 90. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/3410
 4. Поліщук О. І., Антоняк Г. Л., Першин О. І. Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова (Україна) / О. І. Поліщук, Г. Л. Антоняк, О. І. Першин // Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 3. Т. 1 (152). – C. 58 – 62. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-3-152-58-62
 5. Antonyak H. Environmental distribution of iodine and its practical applications / H. Antonyak, N. Panas, O. Pershyn, N. Hoyvanovych, O. Lupak, O. Savytska, A. Polishchuk, S. Monastyrska // Acta Carpathica. – 2018. – Vol. 28. – P. 21 – 30.
 6. Гойванович Н. К., Антоняк Г. Л., Коссак Г. М. Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк, Г. М. Коссак // Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 5 (75). https://doi.org/10.31548/dopovidi2018.05.001
 7. Antonyak H. L. Iodine in abiotic and biotic environments / Antonyak H. L. , Panas N. E., Pershyn O. I., Polishchuk A. I., Hoyvanovych N. K. // Studia Biologica. – 2018. – Vol. 12, N 2. – P. 117 – 134.
 8. Лупак О. М. Порівняльний аналіз інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин Calendula officinalis L., вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимуляторів росту / О. М. Лупак, Г. Я. Ковальчук, Г. Л. Антоняк // Біоресурси і природокористування. – 2018. – Т. 10, № 1–2. – С. 58 – 63.
 9. Лупак О. Потенціометричне визначення антиоксидантної активності екстрактів рослин Calendula officinalis L. за впливу біостимуляторів росту / О. Лупак, Г. Ковальчук, Г. Антоняк // Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». – 2017. – Т. 6 (9). – С. 10 – 13.
 10. Лупак О. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України / О. Лупак, Г. Клепач, Г. Антоняк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 3 – 4. – С. 28 – 29.
 11. Лупак О. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України / О. Лупак, Г. Клепач, Г. Антоняк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11. № 3 – 4. – С. 28 – 29.
 12. Гойванович Н. К. Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1 / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип. 2(136). – С. 52 – 57.
 13. Гойванович Н. К., Антоняк Г. Л. Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1 / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 3 (67). – 12 с.
 14. Антоняк Г. Л. Показники якості води в об‘єктах гідросфери на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження / Г. Л. Антоняк, З. І. Мамчур, Н. Є. Панас, О. Є. Бубис, О. М. Савицька, О. Я. Думич. // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної
  конференції (м. Львів, 25–26 травня, 2017р.): зб. наукових статей. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – С. 63 – 65.
 15. Панчук І. В. Вплив препарату “Вітакорм-БСР-форте” на антиоксидантні та цитопротекторні процеси в слизовій оболонці тонкого кишечника за дії афлатоксину В1 / І. В. Панчук, Г. Л. Антоняк // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, №3 – 4. – С. 25 – 32.
 16. Багдай Т. В. Біомоніторинг екологічного стану природних водойм / Т. В. Багдай, Н. Є. Панас, Г. Л. Антоняк, О. Є. Бубис // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. – 2016. – Т. 18, №1 (65), Ч. 3. – С. 190–194.
 17. Гойванович Н. К. Оцінка якості питної води Долинського району за вмістом сполук азоту / Н. К. Гойванович, С. С. Монастирська, Г. Л. Антоняк // Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 65 – 72.
 18. Панчук І. В. Активність NO-синтазної системи клітин кишечнику щурів за умов введення афлатоксину В 1 та ентеросорбентів / І. В. Панчук, Г. Л. Антоняк, І. В. Лучка. // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 194.
 19. Панчук І. В. Вплив препарату “Вітакорм-БСР-форте” на NO-синтазну систему клітин слизової оболонки тонкого кишечника щурів за введення афлатоксину В1 / І. В. Панчук, Х. М. Олійник, Г. Л. Антоняк // Укр. біохім. журнал. – 2016. – Т. 88, № 4. – С. 109.
 20. Хомич Н. П. Вплив Хрому (VI) на процес пероксидації ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах печінки, нирки та легень кроликів / Н. П. Хомич, Г. Л. Антоняк, О. М. Савицька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 431 – 436.
 21. Антоняк Г. Л. Мікотоксини кормів та способи нейтралізації їх дії на організм тварин. Методичні рекомендації / Г. Л. Антоняк, Ю. Т. Салига, Є. О. Дзень, Х. М. Олійник, І. В. Панчук, І. В. Лучка. – Львів, 2015. – 28 с.
 22. Лупак О. М. Формування продуктивності Сalendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування / О. М. Лупак, Г. Л. Антоняк, М. С. Шпек // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. – № 20. – С. 60 – 65.
 23. Lupak O. Efficiency of implementing growth regulators during Calendula officinalis L. cultivation of the sort „Poliova krasunia” / O. Lupak, H. Antonyak, M. Shpek // Acta Carpathica: Збірник Агробіологічного факультету Жешувського університету імені Ядвіги Крульової. – 2016. – № 24. – С. 85-88.
 24. Гойванович Н. К. Аналіз антибактеріальних властивостей м’яти перцевої (Mentha piperita L.) та фенхеля звичайного (Foeniculum vulgare) / Н. К. Гойванович, А. С. Івасівка, Г. Л. Антоняк // Acta Carpathica: Збірник Агробіологічного факультету Жешувського університету імені Ядвіги Крульової. – 2016. – № 24. – С. 35-38.
 25. Лупак О. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita L. / О. Лупак, Г. Клепач, Г. Антоняк // Promoting healthy lifestyle: realities and prospects: monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – P. 59 – 65.
 26. Антоняк Г. Л. Вплив афлатоксинів на здоров’я людини / Г. Л. Антоняк, Н. К. Гойванович, О. О. Волошанська // Promoting Healthy Lifestyle: Realities and Prospects: Monographic series. – Vol. 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 241 – 250.
 27. Гойванович Н. Вплив препарату «Е-Селен» на вміст продуктів ПОЛ та стан антиоксидантної системи в клітинах щурів за експериментального афлатоксикозу / Н. Гойванович, Г. Антоняк // Acta Carpathica: Збірник Агробіологічного факультету Жешувського університету імені Ядвіги Крульової. – 2015. – №23. – С. 29 – 33.

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

Антоняк Г. Л., Панас Н. Є., Мамчур З. І., Жиліщич Ю. В. Біохімічна екологія. Частина 1. Гриби та грибоподібні організми: навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Панас Н.Є., Жиліщич Ю.В. Біохімічна екологія. – 300 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!